OM BIOMASSPOOL

Enkel og effektiv konkurrenceudsættelse

BiomassPool er Danmarks energibørs for handel med biomasse, der giver markedets aktører mulighed for at købe og sælge træ flis og i sidste ende indgå kontrakter om levering af flis på nærmere fastsatte vilkår og kontraktperioder. På børsen sker al handel anonymt, og børsens elektroniske handelssystem sikrer, at købere og sælgere enkelt og effektivt kan få købt eller solgt den nødvendige mængde flis defineret ud fra specifikke kvalitets- og produktkrav. På energibørsen prissættes både selve produktet flis samt transport omkostningen, således at dén pris som køber og sælger ender op med i en kontrakt, er én samlet pris for flis leveret til det enkelte værk. På energibørsen er det muligt at handle forskellige produkt kvaliteter af flis, ligesom kontrakterne vil have varierende længde fra uge-, måneds-, kvartals- og op til års kontrakter. Børsen har én ugentlig handelsdag, hvor alle kontrakt typer handles.

Energibørsen sikrer, at handel sker på lige og gennemsigtige vilkår for markeds aktørerne og dermed skaber et konkurrence udsat marked, som i sidste ende giver konkurrencedygtige priser på flis.

Branchekrav om indkøb af bæredygtig biomasse

Brancheaftalen indgået ml. Dansk Energi og Dansk Fjernvarme fra juni 2016 stiller stigende krav til de danske værker om sikring af indkøb af bæredygtig biomasse. Således er alle værker pålagt at købe bæredygtig flis med stigende krav år-for-år. Derudover er de mellemstore og større værker forpligtet til at dokumentere, at de rent faktisk køber bæredygtig flis. I samarbejde med virksomheden NEPCon er kravene og standarderne fra den danske brancheaftale blevet implementeret på energibørsen. Det bliver således fremover mere enkelt og sikkert for markedsaktørerne at sikre sig at de handler bæredygtigt.

BiomassPool har indgået en licens aftale med den baltiske biomasse børs - BaltPool – som indebærer, at BaltPool driver og stiller sit handelssystem (ETS) til rådighed for den danske energibørs. Baltpool er bl.a. er ejet af den litauiske system operatør (TSO) og har drevet energibørs for handel med træ flis og træpiller i Litauen siden 2012.

Fordele ved at handle på BiomassPool:

Effektiv konkurrence udsættelse sikrer den rigtige markedspris:

Lige vilkår for alle markedsaktører
Handel foregår som en åben forhandling
Markedsaktørerne handler anonymt
Kontraktpriserne er transparente

Én markedsplads hvor markedsaktørernes udbud og efterspørgsel matches én gang ugentlig
Leverandører kan afgive bud til flere værker samtidig, da børsens handelssystem tager højde for transport afstanden til det enkelte værk

Enkelt og sikkert system:

Enkelt og bruger venligt handelssystem til afgivelse af ordre(r) og indgåelse af kontrakter
Handel med standardiserede produkter
Opfyldelse af branchens krav til indkøb af bæredygtig biomasse
Børsen prisfastsætter både flis og transport, hvilket sikrer, at endelig kontrakt pris er inkl. levering til det enkelte værk

 

BiomassPool

Skadebakken 10
DK-3200 Helsinge
Danmark
CVR.-nr: 39144158
VAT-nr.
Bank: Danske Bank
M: +45 2966 3779
E: kl@biomasspool.com

KONTAKT

Medarbejder

Kenneth Lykkedal
Adm. direktør
M:+45 2966 3779
E: kl@biomasspool.com

Advisory Board:

Kenneth Lykkedal
Direktør og founder, BiomassPool

Søren Houmøller
Direktør og ejer, 1st Mile

Martin Wittrup Hansen
Director, COO - Boiler Division BWSC

da_DKDansk
en_USEnglish da_DKDansk