Pressemeddelelse: Ny dansk energibørs for handel med bæredygtig flis til energisektoren

BiomassPool udsendte pressemeddelelse om den kommende lancering 18. december 2017:

Pressemeddelelse

Ny dansk energibørs for handel med bæredygtig flis til energisektoren

Træ flis til kraftvarme- og varmeværker kan snart handles på en dansk energibørs på samme måde som el- og gas handles på energibørser overalt i Europa – eksempelvis den nordiske el børs. Fra primo 2018 vil det være muligt for de danske el- og varmeværker, at handle bæredygtig træ flis på en organiseret, uafhængig og standardiseret energibørs – BiomassPool.

På BiomassPool matches køb- og salgs bud fra værker og leverandører i energibørsens handelssystem efter de samme principper, som på el- og gasbørserne. Derudover vil børsen gøre det mere enkelt for værkerne at sikre, at de lever op til branchens krav om bæredygtighed.

BiomassPool har indgået en licensaftale med den baltiske biomasse børs – BaltPool – som indebærer, at BaltPool stiller sin handelsplatform til rådighed for den danske energibørs.

Markedsaktørerne efterlyser et mere velfungerende marked

Baggrunden for at udvikle en dansk energibørs til handel med flis kommer efter ønske fra flere af markedsaktørerne. Flere værker efterlyser et mere velfungerende og transparent marked, som de er vant til fra el- og gasmarkederne. En organiseret markedsplads med standardiserede vilkår og produkter vil gøre det mere enkelt for aktørerne at gennemføre handler på forskellige kontrakt perioder og produkter, og i sidste ende opnå den rigtige markedspris på flis. Samtidig er der fra værkernes side et stort behov for at gøre det mere enkelt at leve op til branchens krav om sikring af bæredygtig biomasse.

Energibørsen implementerer kravene til sikring af bæredygtig biomasse

Brancheaftalen indgået ml. Dansk Energi og Dansk Fjernvarme fra juni 2016 stiller stigende krav til de danske værker om sikring af bæredygtig biomasse. Således er alle værker pålagt at sikre bæredygtig flis med stigende krav år-for-år. Dernæst er de mellemstore og større værker forpligtet til at levere dokumentation for og rapportere, at de rent faktisk indkøber bæredygtig flis som brændsel. BiomassPool har i samarbejde med virksomheden NEPCon fået implementeret kravene og standarderne fra den danske brancheaftale på energibørsen. Det bliver således fremover mere enkelt for markedsaktørerne at sikre sig, at de handler bæredygtigt, når de handler på energibørsen.

Enkel og effektiv konkurrenceudsættelse

På energibørsen prissættes både selve produktet flis samt transport omkostningen, således at dén pris som køber og sælger ender op med i en kontrakt, er én samlet pris for flis leveret til det enkelte værk. På energibørsen bliver det muligt at handle forskellige produkt kvaliteter af flis, ligesom kontrakterne vil have varierende længde fra uge-, måneds-, kvartals- og op til års kontrakter. Børsen har én ugentlig handelsdag, hvor alle kontrakt typer handles. Al handel foregår anonymt indtil køber og sælger er matchet på en kontrakt.

For at blive godkendt til at handle på BiomassPool stiller energibørsen visse dokumentationskrav (især vedr. sikring af bæredygtighed).

BiomassPool er etableret af Kenneth Lykkedal sammen med 2 øvrige investorer – alle med baggrund i energibranchen. Den litauiske samarbejdspartner – BaltPool – er primært ejet af den litauiske system operatør (TSO) og har drevet energibørs for handel med træ flis og træpiller i Litauen siden 2012.

Læs mere om BiomassPool på: http://biomasspool.com

For yderligere oplysninger, kontakt venligst direktør for BiomassPool, Kenneth Lykkedal, på mail: kl@biomasspool.com eller tlf. +45 2966 3779.

da_DKDansk
en_USEnglish da_DKDansk