Nye aktører på BiomassPool og krav om sikring af 90% bæredygtig biomasse…

27 markeds aktører er nu registreret på energibørsen BiomassPool. De registrerede købere tegner sig for samlet ca. 20% af det årlige danske forbrug af træ flis til energiproduktion. I årets første uger er Køge Kraftvarmeværk (VEKS), Sønderborg Varme, Haderslev Fjernvarme, Skanderborg-Hørning Fjernvarme, EHJ Energi og industri virksomheden Akzo Nobel Salt kommet til på børsen.
De danske værker skal i 2019 i henhold til den danske brancheaftale om sikring af bæredygtig biomass sikre, at 90% af den samlede mængde biomasse de anvender er bæredygtig. Det kan de bla. opfylde ved at handle på BiomassPool, som sikrer, at værkerne kun bliver matchet med leverandører, som opfylder de enkelte værkers krav til bæredygtighed.

da_DKDansk
en_USEnglish da_DKDansk