Fælles europæiske bæredygtighedskriterier for biomasse

Europæiske bæredygtighedskriterier for biomasse
Endelig blev der for første gang vedtaget fælles europæiske bæredygtighedskriterier for biomasse. Her gik bølgerne højt, da nogle medlemmer af Parlamentet ønskede at regulere skovdriften helt ned på det enkelte træ. Et flertal af MEP’erne stemte dog for en model for verificering af bæredygtig biomasse, som bygger ovenpå den tilgang, der anvendes i den danske brancheaftale fra 2014.

– Biomasse er vigtig for ambitionen om at udfase kulfyrede kraftværker, og derfor er det vigtigt, at alle EU-lande sørger for, at anvendelsen af biomasse i energisektoren foregår bæredygtigt. Det bidrager dagens afstemning til. Nu vil vi arbejde for, at systemet bliver så robust som muligt, når Parlamentet og Rådet skal forhandle en endelig aftale på plads, fastslår Anders Stouge.

Næste skridt er, at Parlamentet i de kommende måneder skal forhandle med EU’s medlemslande, før de tre lovforslag kan endelig vedtages.
Kilde: Dansk Energi

da_DKDansk
en_USEnglish da_DKDansk