Dansk børs for biomasse vokser

BiomassPool har nu 20 købere og sælgere. Hillerød Kraftvarme er blandt de første, der har høstet – gode – erfaringer med at handle på børsen som et supplement til bilaterale aftaler.

En dansk børs for handel med flis til kraftvarme- og fjernvarmeværker er ved at få fodfæste.

Øget aktivitet på BiomassPool kan være med til at understøtte udbredelsen af bæredygtig biomasse i Danmark og dermed understøtte intentionerne i den brancheaftale, Dansk Energi og Dansk Fjernvarme har indgået for at fremme brug af miljø- og klimavenlige brændsler fra skove.

– Vi har lavet et par handler, og det er en rigtig god ting. Prisen på den flis, vi har købt via BiomassPool, har ligget marginalt under gennemsnittet for faste kontrakter, siger driftsleder Kent Patrick Unold fra Hillerød Kraftvarme under Hillerød Forsyning, der er en af pionererne og årligt omdanner cirka 80.000 tons flis og 2.-3.000 tons træpiller til klimavenlig el og varme.

Inspiration fra Litauen
BiomassPool blev oprettet først på året af direktør Kenneth Lykkedal i samarbejde med to andre investorer. De har hentet inspiration – og licens på handelssystemet – fra den litauiske børs BALTPOOL, der har flere års erfaringer med at lade udbud og efterspørgsel danne en gennemsigtig pris på flis og træpiller.

Dansk Energi bakker op om konceptet bag BiomassPool, for det kan skabe mere gennemsigtighed på markedet, fortæller chefkonsulent Kristine van het Erve Grunnet.

– Det er rigtig godt, at både store og små værker kan købe flis, som lever op til de krav, vi har defineret i brancheaftalen, siger Kristine van het Erve Grunnet.

Antallet af aktører stiger
Den første handel med bæredygtig flis på den danske BiomassPool blev gennemført i starten af juli 2018, og selv om antallet af handler fortsat er beskedent, så vokser interessen og antallet af aktører.

Kenneth Lykkedal forklarer, at ideen med børsen er at skabe mere konkurrence og mere gennemsigtighed om priserne, og samtidig gøre det enkelt for købere og sælgere at blive matchet og i sidste ende leve op til kravene om sikring af bæredygtig biomasse.

– Vi er oppe på 20 aktører og er i dialog med flere. Nogle af de største flis-leverandører og en underskov af mindre har meldt sig, oplyser Kenneth Lykkedal, der rejser land og rige rundt for at promovere biomassebørsen ikke mindst overfor landets kraftvarme- og fjernvarmeværker.

– Vi er i gang med en oplæringsperiode både for købere og sælgere, og det tager tid, tilføjer han og nævner, at mange værker allerede har købt flis et godt stykke frem i tid og derfor endnu ikke har haft behov for at handle via børsen.

Auktion hver tirsdag kl. 10-11
Børsen fungerer på den måde, at Hillerød Kraftvarme og andre registrerede købere kan efterspørge fem forskellige typer flis. Der afvikles en auktion hver tirsdag fra kl. 10-11, og her kan de udover mængde, kvalitet, kontraktlængde og leveringsadresse også markere hvilke bæredygtighedsstandarder, biomassen skal leve op til.

Med standarderne FSC, PEFC og SBP og den danske ordning ”Alternativ dokumentation” kan de dokumentere, at de lever op til Dansk Energis og Dansk Fjernvarmes brancheaftale, der gælder for værker over 20 MW. Aftalen sikrer, at al biomasse fra skove er bæredygtig – og at en stigende andel også bliver dokumenteret som bæredygtig.

– Vi kan sætte flueben ved det certifikat, vi ønsker. Det fungerer fint, siger Kent Patrick Unold fra Hillerød Kraftvarme, hvis bestyrelse kræver, at 95 procent af den købte biomasse i år er dokumenteret som bæredygtig.

Med 95 procent bæredygtighed går det nordsjællandske energiselskab foran brancheaftalen, der indfaser dokumentationen fra 40 procent i 2016 over 60 procent i 2017 og 75 procent i 2018 til 90 procent i 2019. Hvad der herefter sker, er bl.a. op til de EU-bæredygtighedskrav, der skal være indført i dansk lov senest den 20. juni 2021.

Branchen holder aftalen
I alt 17 selskaber med Ørsted, HOFOR, Fjernvarme Fyn og Verdo som nogle af de største har udgivet bæredygtighedsrapporter for aktiviteterne i 2016 og 2017. Rapporter og dokumentationer kontrolleret af en uvildig instans og er offentliggjort elektronisk.

– Som helhed overopfylder energibranchen aftalen med henholdsvis 17 og 10 procentpoint i 2016 og 2017. Vi er gået fra en bæredygtighedsdokumentation på nul til 2,4 millioner tons træ på ganske få år, oplyser konsulent og ErhvervsPhD Søren Larsen fra Dansk Energi, der regner med, at mængderne stiger kraftigt i det kommende år, bl.a. når HOFOR sætter sit nye flisfyrede BIO4-anlæg i København i drift i 2019.

Læhegn vigtige for dyre- og planteliv
Sammen med sine medlemmer er Dansk Energi nu ved at kigge på en række muligheder for at gøre indsatsen for at sikre bæredygtig biomasse endnu bedre. For træ fra skove er ’genplantning’ et nøgleord, når det handler om CO2-regnskaberne, men der kan også være lokale hensyn at tage for eksempel i forhold til have/park-affald, energipil og læhegn.

– Brancheaftalen gælder for værker over 20 MW, men vi vil gerne undersøge mulighederne for at rykke grænsen længere ned, så vi undgår et A- og et B-marked for flis. Måske kan vi også tage større hensyn til de læhegn, der kan være vigtige for det lokale dyre- og planteliv, siger Kristine van het Erve Grunnet om nogle af de elementer, der er under overvejelse.

BiomassPool er ved at kigge på, om de skal udvide produktsortimentet til også at omfatte handel med træpiller og halm i takt med, at markedet for biomasse bliver mere modent. Forbruget af biomasse stiger støt i netop disse år – samtidig falder kulforbruget kraftigt.

Kilde: Jesper Tornbjerg, Dansk Energi

da_DKDansk
en_USEnglish da_DKDansk