BiomassPool har de første kunder oprettet til handel med certificeret bæredygtig flis

Energibørsen BiomassPool har tegnet aftale med de første varmeværker og leverandører af certificeret bæredygtig biomasse

De første varmeværker og leverandører har tegnet aftale med energibørsen BiomassPool og er klar til at handle bæredygtig certificeret træ flis. Flere værker og leverandører er på vej. Energibørsen BiomassPool blev lanceret 2. februar i år, og det er nu muligt for danske kraftvarme og varmeværker at handle certificeret bæredygtig træ flis på energibørsen. Der har ligeledes været interesse fra udenlandske leverandører, som ser en mulighed for at komme ind på det danske marked. Energibørsen har samtidig gjort det mere enkelt at leve op til den danske brancheaftale om sikring af certificeret bæredygtig biomasse, til gavn for både købere og sælgere.

Stigende priser på flis
Prisen på flis er siden oktober/november måneder steget med mere end 30% (afhængig af produkttype og kvalitet) som følge af fundamentale forhold i markedet. Dels har en meget våd vinter vanskeliggjort arbejdet med at få tilvejebragt flis i skovene såvel nationalt som i markederne omkring os. Desuden har værker som normalt fyrer med halm oplevet, at de ikke har kunnet få den mængde halm de skulle bruge, som følge af en våd høst i sensommeren. Nogle værker har haft mulighed for at substituere halm med træflis, hvilket har skabt et yderligere efterspørgselspres og dermed stigende priser. Som energibørs og med erfaring fra el- og gasmarkederne er vi vant til at fundamentale forhold påvirker prisdannelsen. Sammen med den øgede efterspørgsel på træ flis, som kommer i de kommende år, må det forventes, at priserne vil reflektere denne markedsdynamik.

Markedet er i dag karakteriseret ved at der indgås relativ lange kontrakter (1 års kontrakter el. længere). Med en øget markedsdynamik forventer vi, at se en ændring i dette mønster, og fremadrettet tror vi på, at en større mængde vil blive handlet på kortere kontrakter, for ganske enkelt at sprede risikoen i indkøbs porteføljen.

Har du spørgsmål til nyhedsbrevet, er du meget velkommen til at kontakte Kenneth Lykkedal, på tlf. 2966 3779 eller på mail: kl@biomasspool.com.

da_DKDansk
en_USEnglish da_DKDansk