Ansvarlig brug af biomasse er vejen frem

Klimarådet foreslår, at klimavenlighed skal spille en større rolle, når man opgør biomasseprodukters bæredygtighed. Dansk Energi vil arbejde for at gøre de danske kraftvarmeværkers branchestandarder endnu skrappere.

Der bruges mere og mere biomasse i Danmark, og derfor skal vi sikre, at vi kun bruger den klimavenlige af slagsen. Det understreger Klimarådet i en ny rapport, der også anbefaler at lægge en CO2-afgift på biomasse-produkter, der ikke opfylder kravene til klimavenlighed.

Ifølge rådet ligger Danmark på en femteplads blandt EU’s 28 medlemslande målt på biomassens andel af det samlede energiforbrug. 36 pct. af den faste biomasse brændes af i private hjem i form af brænde og træpiller, mens resten bruges i kraftvarmeværker.

– Det store danske forbrug gør, at Danmark har et særligt ansvar for at sikre, at vi kun brænder klimavenlig biomasse af. En bedre regulering, der skelner mellem klimavenlig og klimabelastende biomasse, er vejen frem, siger Klimarådets formand, Peter Birch Sørensen.

Brancheaftale kan skærpes

Chefkonsulent i Dansk Energi Kristine van het Erve Grunnet er glad for rådets principielle opbakning til biomassen, når den vel at mærke er dokumenteret bæredygtig.

– Vi er glade for at se, at Klimarådet er enige med os i at anvendelse af bæredygtig biomasse til el- og varmeproduktion har en positiv klimaeffekt. Og dermed også, at bæredygtig biomasse fortsat bør afgiftsfritages i energisystemet, siger hun.

– Den biomasse vi bruger i de danske kraftvarmeværker er bæredygtig. Det sikrer den danske brancheaftale, som vi arbejder for at gøre endnu stærkere.

Konkret mener Dansk Energi, at den nu to år gamle brancheaftale, der stiller skrappe krav til varme- og kraftvarmeværkers brug af biomasse, bør ses efter i sømmene på flere områder: For eksempel kan man se på muligheden for at give mere detaljeret information om træets landeoprindelse, art og type og overveje, om de nuværende krav kan udvides til at omfatte produkter fra andet end skove.

Kristine van het Erve Grunnet mener, at det vil være en god idé at sikre, at det er lige så attraktivt at investere i varmepumper som at investere i biomasse-løsninger.

– Det handler både om at få elafgiften ned, og at reguleringen skal forbedre mulighederne for at investere i varmepumper. Hermed sikrer vi, at der investeres i den teknologi, som passer bedst til hvert enkelt område, siger hun.

 Kilde: Dansk Energi
da_DKDansk
en_USEnglish da_DKDansk