Bæredygtig biomasse på transparente vilkår

På BiomassPool matches købs- og salgs bud fra værker og flis leverandører i energibørsens handelssystem efter de samme principper, som på el- og gasbørserne. Det skaber transparente og konkurrencedygtige priser.

Samtidig har børsen i samarbejde med NEPCon gjort det enkelt for værkerne at sikre, at de lever op til branche aftalens krav om bæredygtighed ved at implementere standarder og krav på børsen.

Sådan foregår handel på BiomassPool

Afgivelse af ordrer for køb eller salg foretages ved at logge på det elektroniske handelssystem fra BiomassPool´s site.

Selve auktionen foregår en gang ugentlig  – den 2. hverdag i ugen – (som hovedregel tirsdag).

Det er muligt at placere ordre(r) fra kl. 8:00 fra den 3. hverdag i ugen, for den auktion der løber den efterfølgende uge.

Nedenfor i skemaet fremgår deadlines på auktionsdagen for købere og sælgere i forhold til at afgive, ændre eller annullere ordre(r). For købere er det muligt at foretage ændringer frem til kl. 9:30 og for sælgere frem til kl. 10:00 på selve auktionsdagen.

Tidspunkt (dansk tid) Købere Sælgere
7:00-9:30 ·       Afgivelse af ordre(r)

·       Annullering af ordre(r)

·       Ændring af pris

·       Afgivelse af ordre(r)

·       Annullering af ordre(r)

·       Ændring af pris

9:30-10:00 ·       Annullering af ordre(r) ·       Afgivelse af ordre(r)

·       Annullering af ordre(r)

·       Ændring af pris

10:00-11:00 ·       Reducering af pris

Enhver købs- eller salgsordre for en given leveringsperiode skal bestå af en angiven mængde i tons per uge.  Enhver købs- eller salgsordre angives som et prisbud i DKK/GJ.

Auktion

Auktionsdagen er den 2. hverdag i kalenderugen.

Under afviklingen af auktionen i tidsrummet ml. kl. 10:00 – 11:00 på selve auktions dagen gælder, at kontrakter kun indgås hvis følgende betingelser er opfyldt:

  1. a) Det samme produkt bliver købt og solgt, dvs. flis produkt typen og leveringsperioden matcher.
  1. b) Metoden til vurdering af mængden af ​​leveret biomasse (ved måling af volumen eller vægt), der anvendes på køberens websted, er acceptabel for sælgeren, dvs. falder sammen med den metode, som sælgeren har angivet ved tidspunktet for den pågældende ordres placering.
  1. c) Den maksimale transportafstand angivet af sælgeren, er mindre end eller lig med afstanden til køberens leveringssted.
  1. d) Der indgås kun en handel, såfremt ordre mængden (eller den resterende ikke opfyldte mængde del af ordren) er større end eller lig med minimums mængden angivet i den relevante ordre af den anden part.
  1. e) Prisen på salgs ordren er mindre end eller lig med prisen på købsordren.

Auktionen forløber efter ”køber auktions princippet”, dvs. hver ordre, der skal købes, matches med alle ordrer, der sælges, der opfylder ovennævnte betingelser. Den endelige pris på salgsorden er beregnet under hensyntagen til individuelle afstande mellem køber og sælger, hvilket beregnes i handelssystemet ud fra køber og sælgers anførte lokationer.

Købs- og salgs ordrer er matchet under hensyn til den maksimale positive forskel mellem købers ordrepris og sælgerens ordrepris. En kontrakt indgås baseret på de matchede ordre.

Såfremt mængderne af grupperede købs- eller salgs ordre ikke matcher, forbliver de ikke købte eller solgte mængder i handelssystemet og deltager i matchning af andre kontrakter, så længe disse er gyldige. Hvis den resterende ordremængde er mindre end den angivet mindste ordremængde, annulleres den uudnyttede del af ordren automatisk. Denne matchnings cyklus gentages, indtil ordrer, der opfylder betingelser, der er obligatoriske for aftalens afslutning, er tilgængelige på markedet.
 

Sådan fastsættes kontraktprisen:

Det anvendte auktionsprincip indebærer, at sælgerne (I), (II) og (III) får opfyldt deres salgsordre fuldt ud, mens sælgeren af ordren (IV) vil få solgt sin mængde delvist. Sælgerne (I), (II) og (III) vil få afsat den mængde flis til den pris, der er specificeret af sælger (IV), dvs. køberen betaler alle sælgerer den højeste pris som tilbud at sælger (IV). Det skal bemærkes, at køberen ender med at betale prisen for den sidste sælger i stedet for den pris, som køberen selv angiver i sin egen ordre (markeret med den blå linje). Bemærk, at i ovenstående illustration er anvendt Price, Eur/toe. På BiomassPool anvendes DKK/GJ.

Indgåelse af kontrakt = handels bekræftelse

Indgåelse af endelige kontrakter om køb og salg af flis sker automatisk på energibørsen.

Kontrakter i Biomasseudvekslingen afsluttes elektronisk, i overensstemmelse med retsakter om handel med udveksling (aktivt link til udvekslingsdokumenter). Efter afslutningen af ​​en auktion indgås kontrakter automatisk baseret på de ordrer, som købere og sælgere har afgivet, uden separat bekræftelse fra markedsaktørerne. Kontrakter anses for at være afsluttet fra det øjeblik handelsresultater annonceres. Handelsresultater annonceres på auktionsdagen mellem kl. 12.00 og klokken 15:30.

Købere og sælgere får direkte tilsendt på mail en elektroniske handelsbekræftelse på indgåede ordre som en ”Handels bekræftelse på køb og salg af flis handlet på energibørsen BiomassPool”. Der er således ikke behov for at underskrive kontrakterne om køb og salg.

da_DKDansk
en_USEnglish da_DKDansk